ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำสาขา)
จำนวน :   หลายอัตรา
คุณสมบัติ :  

เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาอาหาร คหกรรม การบริการ การโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์การจัดการร้านอาหารที่มีหลายสาขา โมเดิร์นเทรด, รีเทล, ธุรกิจการบริการ,
การโรงแรมหรือการปฏิบัติการต่างๆ 3 ปีขึ้นไปตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำสำนักงาน)
จำนวน :   2
คุณสมบัติ :  

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานด้านต่างๆ 2 ปีขึ้นไปตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา
จำนวน :   5
คุณสมบัติ :  

- เพศชาย / หญิง –อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาอาหาร, คหกรรม, การบริการ, การโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์การจัดการร้านอาหาร/โรงแรม 2 ปีขึ้นไป

1